DẠY ĐÀN GUITAR ĐỆM HÁT DÒNG NHẠC BOLERO VÀ CỔ NHẠC BẰNG GUITAR ASCOUTIC MIỄN PHÍ

Liên hệ

Hồng Thanh Trường (ThichVongCo)

ĐT: 0913.989.368

Email: thichvongco@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/truong.hong.315

Hồng Thanh Trường

HỌC ĐÀN GUITAR ĐỆM HÁT DÒNG NHẠC BOLERO VÀ VỌNG CỔ TRÊN GUITAR

ĐAM MÊ LÀ NGỌN LỬA LUÔN CHÁY TRONG TIM BẠN