DẠY ĐÀN GUITAR ĐỆM HÁT DÒNG NHẠC BOLERO VÀ CỔ NHẠC BẰNG GUITAR ASCOUTIC MIỄN PHÍ

Khóa học đệm hát Bolero online (Nâng cao)

 Khóa học guitar đệm hát dòng nhạc Bolero online nâng cao dành cho người đã biết đệm hát cơ bản
———————————————————————-

 Link tham khảo khóa học:
https://edumall.vn/course/guitar-dem-hat-dong-nhac-bolero-nang-cao
 Liên hệ đăng ký:
+ ĐT: 0913.989.368
+ Email: thichvongco@gmail.com

 

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Chương Bài Tên chương/bài
Bài 1 Giới thiệu về khóa học
Chương 1 MỘT SỐ CÁCH ĐÁNH KHÁC CỦA ĐIỆU BOLERO
Bài 2 Cách đánh điệu Bolero rãi dây
Bài 3 Cách đánh điệu Bolero theo điệu Chachacha
Bài 4 Cách quạt chả điệp khúc Bolero với 03 cấp độ (Phần 1)
Bài 5 Cách quạt chả điệp khúc Bolero với 03 cấp độ (Phần 2)
Chương 2 MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH
Bai 6 Thực hành Bolero rãi dây với bài Tâm Sự Đời Tôi (Phần 1)
Bai 7 Thực hành Bolero rãi dây với bài Tâm Sự Đời Tôi (Phần 2)
Bai 8 Thực hành Bolero rãi dây với bài Tâm Sự Đời Tôi (Phần 2)
Bai 9 Thực hành Bolero theo Chachacha với bài Sầu Tím Thiệp Hồng (Phần 1)
Bai 10 Thực hành Bolero theo Chachacha với bài Sầu Tím Thiệp Hồng (Phần 2)
Bai 11 Thực hành Bolero theo Chachacha với bài Sầu Tím Thiệp Hồng (Phần 3)
Bai 12 Thực hành quạt chả điệp khúc Bolero bài Hoa Sứ Nhà Nàng
Bai 13 Thực hành quạt chả điệp khúc Bolero bài Tạ Từ Trong Đêm
Bai 14 Thực hành quạt chả điệp khúc Bolero bài Giả Từ
Bai 15 Thực hành quạt chả điệp khúc Bolero bài Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Chương 3 NHẠC LÝ VÀ KỸ THUẬT NÂNG CAO TRONG ĐỆM HÁT
Bài 16 Cấu tạo của hợp âm
Bài 17 Tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ của âm giai và bậc hợp âm
Bài 18 Các vòng hợp âm khác ngoài La và Rê
Bài 19 Nhận biết các hợp âm ở ngăn cao suy từ thế bấm (Phần 1)
Bài 20 Nhận biết các hợp âm ở ngăn cao suy từ thế bấm (Phần 2)
Bài 21 Tham khảo tất cả các thế bấm hợp âm qua Web
Chương 4 ĐỆM HÁT BẤT KỲ TONE NÀO
Bài 22 Đệm hát bất kỳ tone Thứ nào của một bài hát (Phần 1)
Bài 23 Đệm hát bất kỳ tone Thứ nào của một bài hát (Phần 2)
Bài 24 Đệm hát bất kỳ tone Thứ nào của một bài hát (Phần 3)
Bài 25 Đệm hát bất kỳ tone Trưởng nào của một bài hát (Phần 1)
Bài 26 Đệm hát bất kỳ tone Trưởng nào của một bài hát (Phần 2)
Bài 27 Phương pháp dò tone hiệu quả
Bài 28 Chạy Bass và cách sáng tác nốt chạy Bass
Bài 29 Cách sử dụng và cách sáng tác câu Lead, Láy (Phần 1)
Bài 30 Cách sử dụng và cách sáng tác câu Lead, Láy (Phần 2)
Bài 31 Cách sử dụng và cách sáng tác câu Lead, Láy (Phần 3)
Chương 5 MỘT SỐ KỸ THUẬT SOLO
Bài 32 Một số kỹ thuật Solo giai điệu
Bài 33 Cách solo giai điệu ở ngăn cao (Phần 1)
Bài 34 Cách solo giai điệu ở ngăn cao (Phần 2)
Bài 35 Làm thế nào để sáng tác Intro, Outtro? (Phần 1)
Bài 36 Làm thế nào để sáng tác Intro, Outtro? (Phần 2)
Bài 37 Làm thế nào để sáng tác Intro, Outtro? (Phần 3)
Chương 6 ĐẠT ĐẾN MỤC TIÊU CAO NHẤT CỦA GUITAR ĐỆM HÁT
Bài 38 Đệm hát theo cấu trúc bài hát (Phần 1)
Bài 39 Đệm hát theo cấu trúc bài hát (Phần 2)
Bài 40 Đệm hát theo cấu trúc bài hát (Phần 3)
Bài 41 Đệm hát theo cấu trúc bài hát (Phần 4)
Bài 42 Cách đặt hợp âm và phương pháp cảm âm (Phần 1)
Bài 43 Cách đặt hợp âm và phương pháp cảm âm (Phần 2)
Bài 44 Cách đặt hợp âm và phương pháp cảm âm (Phần 3)
Bài 45 Cách đặt hợp âm và phương pháp cảm âm (Phần 4)
Bài 46 TỔNG KẾT KHÓA HỌC